Hva er en NMK Marshal?

En NMK Marshal er en funksjonær som har kunnskaper om sin oppgave. Det gjelder så vel praktiske detaljer som opplysninger av sportslig art. Kunnskapen gjør deg tryggere i rollen som funksjonær. Og den som er trygg, gjør en bedre jobb!